твоЭ мiсто
ВIДКРИВАЙ СВIТ! ПОРИНЬ У СВIТ МЕГАПОЛIСУ. СПРОБУЙ НОВI СМАКИ. ДЕ Б ТИ НЕ ОПИНИВСЯ! MEDOFF. ТIЛЬКИ MEDOFF.
Зареєструйся та отримай шанс отримати міцний подарунок від бренду Medoff.
НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ШКІДЛИВЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Назва активності – «Відкрий свій мегаполіс»

(далі – «Правила» та «Активність» відповідно)

Замовник Активності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Беверідж Трейдінг Компані», адреса місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Київська 6-В.

Виконавець Активності: Приватне акціонерне товариство «Телерадіокомпанія Люкс», адреса місцезнаходження: 79008, м. Львів, пл. Галицька, 15.

Дана Активність не є лотереєю або азартною грою. 

1. УЧАСНИКИ АКТИВНОСТІ

1.1. Участь в Активності мають право взяти дієздатні фізичні особи – громадяни України, яким на початок Періоду проведення Активності виповнилося 18 років та за умови виконання ними умов участі в Активності (далі – «Учасник Активності»/«Учасники Активності»).

1.2. Учасниками Активності не визнаються й не мають права брати участь в Активності:

1) особи, яким на момент проведення Активності ще не виповнилося 18 років;

2) особи, які не виконали умови цих Правил.

3) особи, які перебувають у трудових відносинах із Замовником та/або Виконавцем.

2. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКТИВНОСТІ

2.1. Період проведення Активності — з 00 годин 01 хвилини за київським часом «25» квітня 2018 року по 23 годину 59 хвилину за київським часом «10» травня 2018 року включно (далі по тексту – «Період проведення Активності»), а саме це період протягом якого можна стати Учасником Активності, та відповідно період протягом якого визначаються Учасники, що здобувають право на отримання Заохочень Активності.

2.2. Замовник/Виконавець Активності має право на зміну періоду проведення Активності, території та місця проведення Активності, а також інших умов проведення даної Активності, за умови попереднього повідомлення про такі зміни шляхом показу повідомлення на сторінці проекту на сайті http://cities.24tv.ua/. Правила даної Активності розміщені на сторінці проекту на сайті http://cities.24tv.ua/. 

2.3. Беручи участь в Активності, Учасник тим самим підтверджує свою згоду надавати на запит Замовника/Виконавця Активності письмове погодження на використання наданої ним інформації без будь яких додаткових умов (в межах необхідних для участі в Активності) Замовником з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, способами, що не суперечать чинному законодавству України, зокрема, на використання його імені, прізвища, зображення (фотографії), інтерв'ю, у тому числі право публікації його імені, прізвища, зображення (фотографії), іншої інформації з його профайлу у соціальних мережах (сімейний стан) на сайті http://cities.24tv.ua/.

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКТИВНОСТІ

3.1. Щоб стати Учасником Активності та мати можливість претендувати на Заохочення Активності, необхідно, в Період проведення Активності пройти тест на сторінці проекту «Відкрий свій мегополіс» на сайті http://cities.24tv.ua/. та заповнити форму реєстрації.

4. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКТИВНОСТІ

4.1. Визначення Переможців відбудеться «11» травня 2018 року після 10 години 00 хвилин за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org серед усіх Учасників, які виконали дії згідно п.3.1. цих правил, у Період проведення Активності.

Учасник може стати Переможцем та отримати право на Заохочення лише 1 раз.

4.2. Імена Учасників, що були визначені як Переможці, будуть розміщені на сайті http://cities.24tv.ua/ «11» травня 2018 року.

4.3. Учасник, що був визначений, як Переможець, повинен протягом 5 (п’яти) робочих днів від дня визначення його як Переможця, надати наступні документи та інформацію на електронну пошту: [email protected], а саме: прізвище, ім’я, по-батькові, контактний (мобільний) номер телефону, скановану копію першої сторінки паспорта громадянина України або скановану копію ID картки з двох сторін (копії повинні бути чіткими та не містити ознаки обробки за допомогою графічного редактора), населений пункт та номер відділення Нової пошти, де Учасник бажає отримати Заохочення.

4.4. У разі якщо особа, що була визначена як Переможець, не виконала умов, визначених п. 4.3., така особа не отримує право на отримання Заохочення.

4.5. Результати визначення Переможців Активності, які отримають Заохочення, вважатимуться остаточними та не підлягають оскарженню. Замовник/Виконавець Активності залишає за собою право відмови у видачі Заохочення або повторного визначення Переможця Активності.

5. ЗАОХОЧУВАЛЬНИЙ ФОНД АКТИВНОСТІ

5.1. Заохочувальний  фонд Активності обмежений та його кількість може бути змінена Замовником Активності.

5.2. Заохочувальний фонд Активності складається з подарункового набору від торгової марки «Medoff» - 10 (десять) заохочень.

5.3. Заохочення можуть бути отримані Учасниками Активності, які здобудуть право на їх отримання,  тільки за умови належного виконання умов даних Правил Активності.

5.4. Заохочувальний фонд утворюється за рахунок Замовника і використовується виключно для надання Заохочень Переможцям Активності, що здобули на них право.

5.5. Заохочення можуть бути отримані Учасниками Активності, що здобули право на отримання таких Заохочень, за умови належного виконання цих Правил.

5.6. Заохочення, що підлягає врученню Учаснику, що здобув право на отримання Заохочення за результатами Активності, але не виконав усіх умов даних Правил, або будь-яким іншим чином втратив право на отримання Заохочення, використовується Замовником/Виконавцем Активності на власний розсуд.

5.7. Заохочення Активності призначено для особистого використання Учасником Активності і не може мати ознаки рекламного чи комерційного замовлення.

5.8. Заміна Заохочення Активності грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення Активності обміну  не підлягає.

5.9. Замовник/Виконавець Активності не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочень Учасниками Активності після їх одержання, зокрема, за неможливість Учасниками Активності скористатись наданим Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.

6. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКТИВНОСТІ

6.1. Заохочення Активності надається Учаснику Активності, що здобув право на його отримання, та належним чином виконав усі  умови цих Правил, шляхом надсилання за адресою та іменем, які Учасник вказав у заявці на отримання Заохочення. Заохочення надсилається протягом 45 календарних днів з моменту підтвердження прийняття необхідної інформації від Учасника Активності.

Увага! Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за достовірність наданих Учасником Активності персональних даних. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за роботу поштових служб та інших служб зв’язку. 

6.2. Замовник/Виконавець не відповідають за виконання зобов'язань, визначених у цих Правилах, у випадку якщо учасник Активності, що одержав право на отримання Заохочення, не скористався таким правом у визначені терміни й порядку, передбаченими цими Правилами. Заохочення видаються тільки за умови належного виконання Учасниками всіх вимог, які передбачені даними Правилами проведення Активності.

6.3. Замовник має право відмовити у видачі відповідного Заохочення Учаснику, що отримав таке право, якщо такий Учасник не виконав умов цих Правил. При цьому такий Учасник не має права на одержання будь-якої компенсації вартості відповідного Заохочення.

6.4. Замовник/Виконавець не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками і прав на отримання Заохочень. Замовник/Виконавець не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

7. ПРАВОВІ УМОВИ

7.1. Факт участі в Активності, означає згоду Учасника Активності з даними Правилами. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних» і не потребує письмового дозволу у відповідності до даних статей Цивільного кодексу України та вказаного Закону.

7.2. Замовник/Виконавець не компенсують Учасникам вартість послуг операторів, що надають доступ в Інтернет, та не несуть відповідальність за збої в їх роботі. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Активності, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця.

7.3. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Замовника є остаточним і не підлягає оскарженню.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. Беручи участь в Активності Учасник тим самим надає Замовнику та Виконавцю свою повну згоду на збір та обробку його персональних даних та внесення їх до бази персональних даних з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень, без будь-яких часових обмежень, в тому числі з рекламними цілями — для надсилання інформації та повідомлень та інших потреб.

В розумінні Закону України «Про захист персональних даних» Виконавець є Володільцем бази персональних даних, який затверджує мету обробки персональних даних, строк обробки персональних даних та доручає обробку персональних даних розпорядникам бази персональних даних.

Мета обробки персональних даних – забезпечення участі Учасників в Активності та реалізація їх прав у зв’язку з проведенням Активності.

Учасник погоджується з тим, що надає згоду Володільцеві бази персональних даних самостійно встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб до його персональних даних відповідно до зазначеної мети та за умови дотримання вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних.

Учасник погоджується з тим, що Володілець бази персональних даних, не зобов’язаний  повідомляти Учасника про передачу його персональних даних третім особам.

Учасник своєю участю в Активності, підтверджує, що йому повідомлено про Володільця бази персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, його права, мету збору та осіб, яким передаються його персональні дані.

ПЕРЕМОЖЦІ
1. Максим (093) 383-9Х-ХХ
2. Михайло (095) 787-8Х-ХХ
3. Тетяна (097) 746-0Х-ХХ
4. Олег (093) 856-7Х-ХХ
5. Любов (093) 547-1Х-ХХ
6. Лариса (095) 134-9Х-ХХ
7. Ксенія (066) 490-8Х-ХХ
8. Андрій (096) 962-6Х-ХХ
9. Володимир (096) 658-3Х-ХХ
10. Марія (097) 121-0Х-ХХ

скрін random.org
Акція завершена
Вітаємо! Ви успішно зареєструвалися.
Результати будуть оголошені 11 травня 2018р. на сайті cities.24tv.ua